Co się składa na kwotę zadłużenia?

Na kwotę zadłużenia składa się należność główna (kapitał), odsetki karne (jeżeli były przewidziane w pierwotnym zobowiązaniu), odsetki ustawowe (naliczane w wysokości przewidzianej prawem od daty wymagalności roszczenia), noty (najczęściej występują w przypadku nieopłaconych faktur) oraz koszty, które zależą od rodzaju zaległości (kredyt, nieopłacone faktury).