Czy dostanę jakieś potwierdzenie spłaty długu?

Tak. W momencie zaksięgowania wpłaty pokrywającej całe saldo zadłużenia, osoba dedykowana do obsługi sprawy, na prośbę dłużnika lub osoby upoważnionej, wysyła pisemne potwierdzenie zamknięcia sprawy na adres wskazany przez zainteresowanego.