Skąd Vindix S.A. ma dane kontaktowe do dłużnika?

Wszelkie dane teleadresowe są przekazywane Vindix S.A. przez wierzyciela  pierwotnego i są one traktowane jako aktualne dane kontaktowe do osób, których dotyczy dane zobowiązanie. Dodatkowo, Vindix S.A., ze swojej strony, dokonuje aktualizacji danych przekazanych przez dłużników lub osób uprawnionych podczas rozmów telefonicznych oraz  na podstawie przesyłanej korespondencji.