W jakim czasie po podpisaniu ugody zostanie zawieszona egzekucja komornicza?

Czas reakcji komornika sądowego na wnioski wierzyciela nie jest określony. W przypadku podpisania ugody z Vindix S.A., Spółka składa wniosek o zawieszenie działań egzekucyjnych w tym samym dniu, w którym otrzyma zawarte z dłużnikiem porozumienie o spłacie polubownej. W przypadku długiego czasu oczekiwania na reakcję komornika, pamiętaj, że możesz liczyć na naszą pomoc. W tym celu koniecznie skontaktuj się z osobą prowadzącą sprawę po stronie Vindix.