Etyka działań

Związek Przedsiębiorstw Finansowych

Vindix Spółka Akcyjna jest członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce („ZPF”). W związku z przynależnością do ZPF, spółka zobowiązała się przestrzegać Zasad Dobrych Praktyk, opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym, w szczególności związane z rynkiem finansów konsumenckich.

 

Vindix S.A. corocznie poddaje się audytom etycznym prowadzonym przez Komisję Etyki ZPF. W wyniku w/w audytu otrzymał Certyfikat potwierdzający realizację zobowiązań wynikających z Zasad Dobrych Praktyk ZPF.

Certyfikat audytu etycznego za rok 2019

W trosce o jakość świadczonych usług jak również w poszanowaniu wszelkich praw osób, których dotyczą podejmowane przez Vindix S. A. czynności, każdy ma możliwość złożenia wniosku do Komisji Etyki ZPF o zbadanie zgodności stosowanej praktyki biznesowej z Zasadami Dobrych Praktyk, w jeden z poniżej wskazanych sposobów:

 

  • pocztą tradycyjną na adres biura ZPF w Gdańsku przy ul. Długie Pobrzeże 30
  • faxem przesłanym na numer +48 58 302 92 64
  • pocztą elektroniczną pod adresem etyka@zpf.pl

Skargi i reklamacje

Mając na uwadze rzetelność i profesjonalizm podejmowanych czynności, Vindix S.A. opracowała i wdrożyła procedurę rozpatrywania wszelkich wniosków, skarg, zażaleń czy też innych niejasności, związanych z prowadzoną przez spółkę działalnością. Zgodnie z wprowadzonymi zasadami na wszelkie przesłane spółce zapytania, spółka udzieli odpowiedzi w możliwe najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 30 dni.

Zapytania można składać:

  • pocztą tradycyjną na adres siedziby Vindix w Warszawie przy ul. W. Rzymowskiego 53
  • pocztą elektroniczną na adres kontakt|vindix.pl| |kontakt|vindix.pl
  • pod bezpłatnym numerem +48 800 703 088 lub pod numerem +48 22 319 60 60