Skargi i reklamacje

Mając na uwadze rzetelność i profesjonalizm podejmowanych czynności, Vindix S.A. opracowała i wdrożyła procedurę rozpatrywania wszelkich wniosków, skarg, zażaleń czy też innych niejasności, związanych z prowadzoną przez spółkę działalnością. Zgodnie z wprowadzonymi zasadami, na wszelkie przesłane spółce zapytania, spółka udzieli odpowiedzi w możliwe najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 30 dni.

Zapytania można składać:

  • pocztą tradycyjną na adres siedziby Vindix w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 61a
  • pocztą elektroniczną na adres kontakt|vindix.pl| |kontakt|vindix.pl
  • pod bezpłatnym numerem +48 800 703 088 lub pod numerem +48 22 319 60 60
-->