Adam Kłapszta - Wiceprezes Zarządu

Adam Kłapszta jest absolwentem kierunku Ekonomika i Organizacja Produkcji na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie bankowości, w tym w pozyskiwaniu kapitału oraz zarządzaniu finansami spółek notowanych na GPW. Odpowiadał za opracowywanie i prowadzenie projektów strategicznych. Prowadził projekty restrukturyzacyjne oraz optymalizujące procesy biznesowe. Ma ponad 10 letnie doświadczenie w pracy w bankach, które zdobył w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. i w Deutsche Bank Polska S.A. w departamentach odpowiedzialnych za największych klientów korporacyjnych.W latach 2006-2016 zawiązany ze spółką Polkomtel S.A., gdzie zajmował stanowisko Kierownika Sekcji Płynności w Departamencie Skarbu, Dyrektora Departamentu Skarbu oraz pełnił funkcję Członka Rady Dyrektorów Polkomtel Finance AB (publ). Od stycznia 2015 pełni funkcję Z-cy Dyrektora Departamentu Skarbu i Polityki Finansowej Grupy Cyfrowy Polsat S.A. Od kwietnia 2016 do stycznia 2019 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu zarządzającego pionem finansowym, a następnie Prezesa Zarządu ZE PAK S.A., oraz Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego dwóch spółek w Grupie: PAK KWB Konin S.A. i PAK KWB Adamów S.A