Zarząd Spółki

Michał Handzlik – Prezes Zarządu

Michał Handzlik posiada wyższe wykształcenie. Studiował fizykę z astronomią na Uniwersytecie Warszawskim, zarządzanie i marketing w Wyższej Szkole Zarządzania, finanse i bankowość w Akademii Leona Koźmińskiego oraz operations & technology na Vanedrbilt University US/TN. Posiada tytuł licencjata, bachelora with distinction (of Thames Valley University), magistra oraz MBA Politechniki Warszawskiej, ukończył szereg szkoleń zawodowych, m.in. mini-MBA Polsko-Amerykańskiego Centrum Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim oraz studium dyrektora finansowego w Instytucie Rozwoju Biznesu – Centrum Prywatyzacyjnym. Michał Handzlik posiada wiedzę i doświadczenie w dziedzinach zarządzania, finansów i bankowości, w szczególności w obszarze opracowywania strategii, controllingu finansowego, zarządzania ryzykiem, modeli wycen aktywów, systemów wynagradzania kadr oraz planowania i koordynowania procesów wewnętrznych spółki. Doświadczenie zdobywał pełniąc funkcje kierownicze w Banku PKO BP S.A., w Banku BPH S.A., w Banku PKO BP S.A., pełnił również stanowisko Prezesa Zarządu Getin Bank S.A. Ostatnio związany z DTPartners /obecnie PRA Group Polska/, giełdową spółką windykacyjną, której był współzałożycielem i Prezesem Zarządu.

Adam Kłapszta - Wiceprezes Zarządu

Adam Kłapszta jest absolwentem kierunku Ekonomika i Organizacja Produkcji na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie bankowości, w tym w pozyskiwaniu kapitału oraz zarządzaniu finansami spółek notowanych na GPW. Odpowiadał za opracowywanie i prowadzenie projektów strategicznych. Prowadził projekty restrukturyzacyjne oraz optymalizujące procesy biznesowe. Ma ponad 10 letnie doświadczenie w pracy w bankach, które zdobył w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. i w Deutsche Bank Polska S.A. w departamentach odpowiedzialnych za największych klientów korporacyjnych.W latach 2006-2016 zawiązany ze spółką Polkomtel S.A., gdzie zajmował stanowisko Kierownika Sekcji Płynności w Departamencie Skarbu, Dyrektora Departamentu Skarbu oraz pełnił funkcję Członka Rady Dyrektorów Polkomtel Finance AB (publ). Od stycznia 2015 pełni funkcję Z-cy Dyrektora Departamentu Skarbu i Polityki Finansowej Grupy Cyfrowy Polsat S.A. Od kwietnia 2016 do stycznia 2019 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu zarządzającego pionem finansowym, a następnie Prezesa Zarządu ZE PAK S.A., oraz Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego dwóch spółek w Grupie: PAK KWB Konin S.A. i PAK KWB Adamów S.A

Paweł Czechowski – Członek Zarządu

Paweł Czechowski jest Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za inwestycje i strategię. Ukończył studia podyplomowe menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, wcześniej uzyskał tytuł magistra na kierunku Zarządzanie  Organizacją. Od wielu lat jest związany z branżą windykacyjną, poprzednio jako Członek Zarządu w DTP S.A. odpowiadał za obszar Inwestycji i Sprzedaży,  wcześniej jako Dyrektor ds. Sprzedaży w Ultimo Sp. z o.o. jak również jako Kierownik ds. Sprzedaży w międzynarodowej spółce Intrum Justitia Sp. z o.o. Pełnił również funkcję Członka Rady Nadzorczej w DTLEX Kancelaria Radców Prawnych Rosiński i Wspólnicy Spółka Komandytowo-Akcyjna Paweł Czechowski posiada stosowną wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania procesami inwestycyjnymi. W dotychczasowej karierze kierował zespołami odpowiedzialnymi za strategiczne projekty finansowe i handlowe.