Vindix Investments

Vindix InvestmentsVindix Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest to spółka specjalizująca się w nabywaniu wierzytelności detalicznych, jak i niedetalicznych w głównej mierze z sektorów: bankowego, telekomunikacyjnego i użyteczności publicznej. Proces dochodzenia wierzytelności prowadzony jest począwszy od wyceny portfeli wierzytelności po kompleksową obsługę nabytych wierzytelności na wszystkich etapach, w tym również windykację prawną. Dodatkowo, spółka prowadzi działania windykacyjne na zlecenie w oparciu o umowy o świadczenie usług windykacyjnych.

 

Przestrzegamy Zasad Dobrych Praktyk ZPF 

 

 

 

Vindix Investments Sp. z o.o. jest członkiem Związku Przedsiębiorstw Finansowych   w Polsce(„ZPF”). W związku z przynależnością do ZPF, spółka zobowiązała się        przestrzegać Zasad Dobrych Praktyk, opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych   z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, przyjętych do stosowania   przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym, w szczególności związane z rynkiem   finansów konsumenckich.

Certyfikat audytu etycznego

W trosce o jakość świadczonych usług jak również w poszanowaniu wszelkich praw osób, których dotyczą podejmowane przez Vindix Investments Sp. z o.o. czynności, każdy ma możliwość złożenia wniosku do Komisji Etyki ZPF o zbadanie zgodności stosowanej praktyki biznesowej z Zasadami Dobrych Praktyk, w jeden z poniżej wskazanych sposobów:

 

  • pocztą tradycyjną na adres biura ZPF w Gdańsku przy ul. Długie Pobrzeże 30
  • faxem przesłanym na numer +48 58 302 92 64
  • pocztą elektroniczną pod adresem etyka@zpf.pl

 

Kontakt

ul. W. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa

biuro|vindix.pl| style="background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 21.4286px;"|biuro|vindix.pl

Biuro / Wierzyciele
Tel.: +48 22 319 60 00

Dla zadłużonych
Tel.: +48 22 319 60 60, +48 800 703 088

Inspektor Ochrony Danych – Renata Piotrowska
dane.osobowe|vindidx.pl| |iodo|vindix.pl
ul. W. Rzymowskiego 53,
02-697 Warszawa