Vindix Investments

Vindix InvestmentsVindix Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest to spółka specjalizująca się w nabywaniu wierzytelności detalicznych, jak i niedetalicznych w głównej mierze z sektorów: bankowego, telekomunikacyjnego i użyteczności publicznej. Proces dochodzenia wierzytelności prowadzony jest począwszy od wyceny portfeli wierzytelności po kompleksową obsługę nabytych wierzytelności na wszystkich etapach, w tym również windykację prawną. Dodatkowo, spółka prowadzi działania windykacyjne na zlecenie w oparciu o umowy o świadczenie usług windykacyjnych.

 

 

Kontakt

Al. Stanów Zjednoczonych 61A 
04-028 Warszawa 

biuro|vindix.pl| style="background-color: rgb(255, 255, 255); line-height: 21.4286px;"|biuro|vindix.pl

Biuro / Wierzyciele
Tel.: +48 22 319 60 00

Dla zadłużonych
Tel.: +48 22 319 60 60, +48 800 703 088

Inspektor Ochrony Danych – Renata Piotrowska
dane.osobowe|vindidx.pl| |iodo|vindix.pl

Al. Stanów Zjednoczonych 61A
04-028 Warszawa 

Skargi i reklamacje

Mając na uwadze rzetelność i profesjonalizm podejmowanych czynności, Vindix Investments Sp. z o.o. opracowała i wdrożyła procedurę rozpatrywania wszelkich wniosków, skarg, zażaleń czy też innych niejasności, związanych z prowadzoną przez spółkę działalnością. Zgodnie z wprowadzonymi zasadami, na wszelkie przesłane spółce zapytania, spółka udzieli odpowiedzi w możliwe najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 30 dni.

Zapytania można składać:

  • pocztą tradycyjną na adres siedziby Vindix w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 61a
  • pocztą elektroniczną na adres kontakt|vindix.pl| |kontakt|vindix.pl
  • pod bezpłatnym numerem +48 800 703 088 lub pod numerem +48 22 319 60 60